Kiadványok

Olvasóink figylmébe ajánljuk az alábbi köteteket:

Jancsák Csaba (szerk.): A szegedi szikra – MEFESZ, 1956, Szeged
Belvedere Meridionale, 2011, 102.p.
ISBN 978-963-9573-77-2

E szerkesztett kötet a MEFESZ megalakulásának 55. évfordulója tiszteletére készült. E kötettel a forradalmi egyetemi ifjúság tettei és a megtorlás áldozatainak emléke előtt tisztelgünk. A kötetben szereplő írások: Szolcsányi János: Szegedi szikra gyújtotta fel az ’56-os forradalmi lángot; Lipták Béla: A MEFESZ megalakulása és a 16 pont; Székelyhidi Ágoston: A MEFESZ és a KISZ 1956-57-ben. Értelmiségi fiatalok a nemzet szolgálatában és elárulásában; Sólyom László: A Magyar Köztársaság enökének ünnepi beszésze 2006. október 16-án a Szegedi Tudományegyetemen; Jancsák Csaba: A magyarországi hallgatói mozgalom bölcsője a szegedi MEFESZ; „Soha, sosem az Én került az előtérbe, hanem mindig a Mi” – Beszélgetés Kiss Tamással a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége egyik alapítójával, vezetőjével; A MEFESZ Szervezeti és Működési szabályzata (1956. október 20.)

Kiss Tamás: Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége - 1956, Szeged
Belvedere Meridionale, Szeged, 2002, 223.p.

A szerző, a MEFESZ szervezője, vezetője (később a megtorlás áldozata) tanulmánya mellett első alkalommal kerül publikálásra a szervezet 1956. október 20-i ülésen készült rádiófelvétel szövege. A szerző a kötetben szereplő interjúban az eseményekben résztvevők érzelmi kötődéseiről és saját személyes sorsáról is vall az értő olvasónak. A szakmai közélet szerint is hiánypótló mű értékes dokumentum-melléklettel záródik, amelyben közlése kerülnek az események archív fotói és a megtorlás jegyzőkönyvei is.

Perbíró József: 1956 Szegeden - emlékeimben (életrajzi írások)
Belvedere Meridionale, Szeged, 2002, 112.p.

Perbíró József a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánhelyettese volt. Mint levezető elnök részt vett a MEFESZ alakuló ülésén. A kötet a forradalmi Szeged polgármestere (a Városi Forradalmi Nemzeti Bizottság elnöke) életrajzi írásainak második, bővített, javított, fotó- és dokumentummelléklettel ellátott, reprezentatív formátumba szerkesztett kiadása.

Tamás Kiss: Association of Hungarian University and College students
Belvedere Meridionale, Szeged, 2006. 215.p.

Kiss Tamás: Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége 1956, Szeged című könyvének angol nyelvű kiadása, Lipták Béla előszavával
Bővebben: www.mefesz.hu/english.php

Újszászi Ilona: A szabadság pillangója – 1956 Szegeden, az egyetemen
Belvedere Meridionale, Szeged, 2006, 435.p.

Újszászi Ilona interjúkötete megmutatja az ötvenes évek, 1956 és az azt követő évek valóságának egy-egy szeletét. Az Elődök című fejezetbe az 1956 előtti szerepükért politikai üldözött, majd 1989-ben rehabilitál tudósok portréja került - betűrend alapján sorrendbe állítva. A Szereplők között valló személyek mindegyike a szegedi egyetemen, a városban és az országban történtekhez szolgáltat adalékot. Élre került a MEFESZ megalapításáról, a szabadság pillangójának megszületéséről Kiss Tamás által elmondottak. Ám a többi szereplő párhuzamos történetének sorrendjét már a mesélők nevének betűrendje adja. A Tanúk című fejezetben a Szegedhez 1956-ban semmilyen szállal nem kötődő személyek története kapott helyet. A Bírák cím alatt négy történet került csokorba, s a szerző igyekezett számba venni: mikor mit tudtunk a forradalom áldozatairól. Az Értékelők elnevezésű blokkban az elmúlt 17 évben a szerző által írt és megjelent cikkek - évenkénti sorrendbe gyűjtve - fölvillantják 1956 helyi megítélésének színeváltozását, 1956 történetének történetét. E fejezetet, s a kötetet a Melocco Miklóssal készített interjú zárja - a szabadság lepkéjének gondolatáról.

Haág Zalán – Kiss Gábor Ferenc (szerk.): Az 1956-os szabadságharc és utóélete
Belvedere Meridionale, Szeged, 2007, 151.p.

Az 1956-os magyar szabadságharc ötvened évfordulójáról kívántak megemlékezni a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Történettudományi Tanszékének hallgatói és oktatói, ezért 2006. november 7-9. között a jubileumi ünnepségsorozathoz kapcsolódó konferenciát rendeztek a Belvedere Meridionale Alapítvány és a IV. Béla Kör szervezésében. A konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát közöljük e kötetben. Tartalom: Bálint László: A megtorlás Szegeden; Kiss Gábor Ferenc: A Magyar Néphadsereg Szegeden 1956-ban; Miklós Péter: 1956 a katolikus egyháziak visszaemlékezéseiben; Kiss Tamás: Diákmozgalmak 1956-ban; Jancsák Csaba: Kísérlet a perifériáról a centrumba kerülésre - az 1956. évi MEFESZ, mint oktatáspolitika alakítója; Haág Zalán István: Ifjúsági mozgalmak a szegedi felsőoktatási intézményekben 1957-1960; Péter László: 1956 Szegeden; Deák Ernő: 1956 utóélete Ausztriában különös tekintettel a középiskolásokra és az egyetemistákra; Hegedűs Attila: Az 1956-os magyar menekültek Jugoszláviában; Balog Erika: Az 1956-os forradalom az általános és középiskolai tankönyvekben; Bíró Csaba: Az 1956-os forradalom tanításának problémái; Bíró Zoltán: A Magyar Demokrata Fórum megszervezésének története; Lezsák Sándor: A fejünk nem vámköteles; István Lajos: A népfrontos értelmiség - 56 utáni szerepe.

Péter László: 1956 előtt, alatt, után
Belvedere Meridionale, Szeged, 2006, 228.p.

A kötet gerincét Péter László cikkeinek gyűjteménye alkotja, melyek között több olyan is található, melyet nem jelentettek meg különböző indokokra hivatkozva. A könyv tartalmaz még olyan fontos jegyzőkönyveket és leveleket, melyek elősegítik az 1956-os szegedi és környékbeli események megértését.

Vida Mihály: Három hét boldogság – 1956 Szegedi története
Szeged, 2006. 216p. B5

E kötet a szerző az '56 Szeged című filmjének az anyagát tartalmazza bővített változatban. A filmben látható interjúk teljes változata csak ebben a könyvben olvashatók, olyan beszámolókkal, melyek korábban ebben a formában még sohasem hangzottak el. A kötetben megszólal: Joszt István, Fejér Dénes, Németh Ferenc, Bálint László, Vasvári Vilmos, Kiss Tamás, Péter László, Fodor Imre, Palotás József, Bokor András.

Bálint László: Kováts József 1926 - 1958
Belvedere Meridionale, Szeged, 2004, 103.p.

Kováts József az 1956-os forradalom egyik jeles szegedi személyisége volt, akit a forradalomban vállalt szerepéért letartóztattak, majd halálra ítéltek és 1958. október 6-án 6 óra 15 perckor kivégeztek. A kötet érdekessége, hogy Magyarországon először jelenik meg benne Tollas Tibor Szegedi ballada című verse, mely korábban a Müncheni Nemzetőrben került közlésre. Az igen érdekes, számos tárgyi részlettel, adattal megerősített feldolgozást (Kováts József élettörténetét) 27 képes dokumentumokkal és fotókkal illusztrált oldal színesíti.

Bálint László: Megtorlás Szegeden
Belvedere Meridionale, Szeged, 2004, 276.p.

Bálint László könyvének megírásakor hatalmas mennyiségű levéltári anyag feldolgozására vállalkozott. Bemutatja a megtorlás okait és következményeit. Részletes képet közöl a politikai rendőrség módszereiről és a megtorlás végrehajtóiról. A kötet tartalmaz egy kimutatást, amelyből nyomon követhetők a büntető eljárások, névszerint feltüntetve minden szereplőt.